Maryja Opiekunką rodzin i Lekarką uzależnionych

Od dziecka musiałem ciężko pracować na roli i również pomagać ojcu w pracach stolarskich. Oglądałem różne sceny życia zakropionego alkoholem. Jak ludzie nie mieli pieniędzy, to za usługi wypłacali alkoholem. W 1970 roku założyłem rodzinę. Praca, uzupełnianie wykształcenia, na nic nie było czasu. W dużej rodzinie były zachowywane tradycje imprez rodzinnych, to i okazji do wypicia nie brakowało. Dzieci stroniły od alkoholu, zięciowie nie byli chętni do picia, więc popijałem sam, jako wynagrodzenie po pracy…

Jezus – Najlepszy Mąż!

Niedawno moi Rodzice Janina i Czesław obchodzili 50-lecie sakramentu małżeństwa. Podczas Jubileuszowej Eucharystii ks. Proboszcz odczytał, a następnie wręczył Rodzicom list gratulacyjny od Ks. Biskupa, w którym  było podziękowanie, że obydwie córki ofiarowali na służbę Bogu i Kościołowi. Moja starsza siostra już od paru lat jest wieczystą profeską w Zakonie Mniszek Klarysek Kapucynek. Mnie Pan Bóg dał łaskę przyjęcia Konsekracji Dziewic dnia 19 czerwca obecnego roku w kościele…