certificate-3177940_1280

Karta Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej

 • Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zrzesza katolików świeckich, i działa pod patronatem Matki Bożej – Pojednawczyni grzeszników, św. Józefa – męża zawierzenia i aktywnej troski, św. Pawła – Apostoła narodów, oraz św. Wojciecha – Patrona Ojczyzny. Spełnia ono funkcję pomocniczą wobec Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, tworząc razem z nimi jedną duchową rodzinę w apostolskiej misji głoszenia orędzia Matki Bożej Płaczącej. Siedzibą Apostolstwa jest Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.
 • Do Apostolstwa mogą należeć również osoby duchowne, którym charyzmat powołania pozwala na przyjęcie i wypełnianie dodatkowych zobowiązań. Zaangażowanie w dzieło pojednania i wynagrodzenia, daje wszystkim kolejną okazję do odkrywania wspólnej odpowiedzialności za Kościół, jego żywotność we współczesnym świecie, za wiarę i jedność działania w służbie Ewangelii.
 • Pozytywnym wyrazem uczestnictwa w Apostolstwie jest codzienna modlitwa, życzliwe słowo i chrześcijańskie świadectwo życia. Piękna Pani w La Salette stawia pytanie: „Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?” „Nie, proszę Pani, nie bardzo” – dzieci odpowiadają szczerze. Wtedy Matka Najświętsza wypowiada następujące słowa: „Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i wieczorem…” Rodzina czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej modli się o pojednanie i nawrócenie grzeszników, oraz we wszystkich aktualnych intencjach Kościoła. Do modlitwy dodaje także inne formy apostołowania.
 • Bardzo ważną sprawą jest życie sakramentalne i praktyka Komunii św. wynagradzającej, oraz adoracja Najświętszego Sakramentu w trzecią niedzielę miesiąca. Jezus obecny w Eucharystii jest Źródłem ożywiającym i umacniającym dar naszego pojednania i zadośćuczynienia. Nabożeństwo „Niedzieli Saletyńskiej” jest rozszerzone również na trzecią sobotę miesiąca. Jest to nawiązanie do dnia objawienia Matki Bożej w La Salette 19 września 1846 roku. Czas czuwań modlitewnych jest okazją do duchowej łączności z Sanktuarium Matki Bożej na górze La Salette, oraz z polskim Sanktuarium w Dębowcu. Przez modlitwę wynagradzającą wypraszamy łaskę przebaczenia i miłosierdzia dla całego świata. Najświętsza Maryja Panna w swoim orędziu mówi: „Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię Mojego Syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać. Od jak dawna już cierpię za was. Chcąc, by Mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie…”
 • Rozważanie znaczenia objawienia i refleksja nad wypowiedzianym do Melanii i Maksymina orędziem, nie pozwala być obojętnym wobec tak wielkiego wydarzenia w La Salette. Wezwanie do nawrócenia, pokuty, do zachowywania Bożych Przykazań, do modlitwy i życia zgodnego z Ewangelią i nauką Kościoła, jest zadaniem całego ludu Bożego. Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian, gdzie jest zachęta do pojednania, pisze: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” Razem z Matką Bożą Płaczącą i św. Pawłem możemy powiedzieć: pojednajcie się, czy też: pozwólcie pojednać się z Bogiem! Chrystus dokona w sercach waszych dzieła pojednania. Przyjmijcie Go i pozwólcie Mu działać !… Maryja Saletyńska nawołuje swój lud do prawdziwie chrześcijańskiego życia, aby głębiej włączył się w życie Jezusa. Pragnie uczynić nas swoimi apostołami, gdy dwukrotnie wypowiada słowa: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu memu ludowi.”
 • Członków Apostolstwa łączy Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej, oraz Msza święta dziękczynno-błagalna w intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Modlitwy, wezwania i pieśni Nowenny stają się drogie sercu tym, którzy tak licznie przybywają do Płaczącej Matki. Nie wszyscy mogą osobiście uczestniczyć w tym nabożeństwie w kościele, dlatego łączą się duchowo i odmawiają modlitwy w domu, aby wspólnie z całą „Rodziną Saletyńską” składać u stóp Pięknej Pani swoje dziękczynienia i prośby.
 • Czciciele Matki Bożej Płaczącej szerzą Jej kult przez swój wkład w rozwój Sanktuarium w Dębowcu, w dzieło powołań oraz formacji przyszłych misjonarzy i pomoc misjom zagranicznym. Modlitwą i ofiarnym sercem obejmują wszystkie dzieła poświęcone Pięknej Pani z La Salette.
 • Apostolstwo zapewnia swoim członkom stałą pomoc duchową w pogłębianiu wiary, nadziei i miłości, w dążeniu do osobistego uświęcenia – przez korzystanie z przywilejów wynikających z wypełniania podjętych obowiązków.
 • Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom Kościoła, Apostolstwo w miarę swoich możliwości podejmuje głoszenie orędzia o nawróceniu i pokucie, wykorzystując współczesne środki.
 • Wspólna troska o dobro Kościoła, o nawrócenie grzeszników i misję „nowej ewangelizacji”, jednoczy ludzi i owocuje szlachetną decyzją wynagradzania Bogu, oraz Najświętszej Maryi Pannie objawionej w La Salette.
 • Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zrzesza katolików świeckich, i działa pod patronatem Matki Bożej – Pojednawczyni grzeszników, św. Józefa – męża zawierzenia i aktywnej troski, św. Pawła – Apostoła narodów, oraz św. Wojciecha – Patrona Ojczyzny. Spełnia ono funkcję pomocniczą wobec Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, tworząc razem z nimi jedną duchową rodzinę w apostolskiej misji głoszenia orędzia Matki Bożej Płaczącej. Siedzibą Apostolstwa jest Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.
 • Do Apostolstwa mogą należeć również osoby duchowne, którym charyzmat powołania pozwala na przyjęcie i wypełnianie dodatkowych zobowiązań. Zaangażowanie w dzieło pojednania i wynagrodzenia, daje wszystkim kolejną okazję do odkrywania wspólnej odpowiedzialności za Kościół, jego żywotność we współczesnym świecie, za wiarę i jedność działania w służbie Ewangelii.
 • Pozytywnym wyrazem uczestnictwa w Apostolstwie jest codzienna modlitwa, życzliwe słowo i chrześcijańskie świadectwo życia. Piękna Pani w La Salette stawia pytanie: „Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?” „Nie, proszę Pani, nie bardzo” – dzieci odpowiadają szczerze. Wtedy Matka Najświętsza wypowiada następujące słowa: „Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i wieczorem…” Rodzina czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej modli się o pojednanie i nawrócenie grzeszników, oraz we wszystkich aktualnych intencjach Kościoła. Do modlitwy dodaje także inne formy apostołowania.
 • Bardzo ważną sprawą jest życie sakramentalne i praktyka Komunii św. wynagradzającej, oraz adoracja Najświętszego Sakramentu w trzecią niedzielę miesiąca. Jezus obecny w Eucharystii jest Źródłem ożywiającym i umacniającym dar naszego pojednania i zadośćuczynienia. Nabożeństwo „Niedzieli Saletyńskiej” jest rozszerzone również na trzecią sobotę miesiąca. Jest to nawiązanie do dnia objawienia Matki Bożej w La Salette 19 września 1846 roku. Czas czuwań modlitewnych jest okazją do duchowej łączności z Sanktuarium Matki Bożej na górze La Salette, oraz z polskim Sanktuarium w Dębowcu. Przez modlitwę wynagradzającą wypraszamy łaskę przebaczenia i miłosierdzia dla całego świata. Najświętsza Maryja Panna w swoim orędziu mówi: „Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię Mojego Syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać. Od jak dawna już cierpię za was. Chcąc, by Mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie…”
 • Rozważanie znaczenia objawienia i refleksja nad wypowiedzianym do Melanii i Maksymina orędziem, nie pozwala być obojętnym wobec tak wielkiego wydarzenia w La Salette. Wezwanie do nawrócenia, pokuty, do zachowywania Bożych Przykazań, do modlitwy i życia zgodnego z Ewangelią i nauką Kościoła, jest zadaniem całego ludu Bożego. Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian, gdzie jest zachęta do pojednania, pisze: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” Razem z Matką Bożą Płaczącą i św. Pawłem możemy powiedzieć: pojednajcie się, czy też: pozwólcie pojednać się z Bogiem! Chrystus dokona w sercach waszych dzieła pojednania. Przyjmijcie Go i pozwólcie Mu działać !… Maryja Saletyńska nawołuje swój lud do prawdziwie chrześcijańskiego życia, aby głębiej włączył się w życie Jezusa. Pragnie uczynić nas swoimi apostołami, gdy dwukrotnie wypowiada słowa: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu memu ludowi.”
 • Członków Apostolstwa łączy Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej, oraz Msza święta dziękczynno-błagalna w intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Modlitwy, wezwania i pieśni Nowenny stają się drogie sercu tym, którzy tak licznie przybywają do Płaczącej Matki. Nie wszyscy mogą osobiście uczestniczyć w tym nabożeństwie w kościele, dlatego łączą się duchowo i odmawiają modlitwy w domu, aby wspólnie z całą „Rodziną Saletyńską” składać u stóp Pięknej Pani swoje dziękczynienia i prośby.
 • Czciciele Matki Bożej Płaczącej szerzą Jej kult przez swój wkład w rozwój Sanktuarium w Dębowcu, w dzieło powołań oraz formacji przyszłych misjonarzy i pomoc misjom zagranicznym. Modlitwą i ofiarnym sercem obejmują wszystkie dzieła poświęcone Pięknej Pani z La Salette.
 • Apostolstwo zapewnia swoim członkom stałą pomoc duchową w pogłębianiu wiary, nadziei i miłości, w dążeniu do osobistego uświęcenia – przez korzystanie z przywilejów wynikających z wypełniania podjętych obowiązków.
 • Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom Kościoła, Apostolstwo w miarę swoich możliwości podejmuje głoszenie orędzia o nawróceniu i pokucie, wykorzystując współczesne środki.
 • Wspólna troska o dobro Kościoła, o nawrócenie grzeszników i misję „nowej ewangelizacji”, jednoczy ludzi i owocuje szlachetną decyzją wynagradzania Bogu, oraz Najświętszej Maryi Pannie objawionej w La Salette.