Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej

Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej (ARS) tworzą czciciele Matki Bożej Pojednawczyni grzeszników, którzy przejęci ideą pojednania i wynagrodzenia, troszczą się o rozwój dzieł wynikających z objawienia Pięknej Pani w La Salette, wpisując je w swoje własne życie. Powstało ono z inicjatywy duszpasterskiej Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, w oparciu o ideę głoszenia orędzia saletyńskiego.

Więcej

Karta i Regulamin

IMG_6303

Regulamin Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej

Uczestnictwo w Apostolstwie Rodziny Saletyńskiej polega na oddaniu się w opiekę Matce Bożej Pojednawczyni grzeszników; następnie: podjęciu i wypełnianiu zobowiązań, które nie są pod grzechem, ale są darami i łaską Matki Bożej Saletyńskiej.

Dalszą sprawą to utrzymywanie stałego kontaktu z Sekretariatem Apostolstwa, oraz korzystanie w miarę możliwości z dni skupienia, czuwań modlitewnych, rekolekcji, czyli aktywnego zaangażowania się w formację duchową.

certificate-3177940_1280

Karta Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej

Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zrzesza katolików świeckich, i działa pod patronatem Matki Bożej – Pojednawczyni grzeszników, św. Józefa – męża zawierzenia i aktywnej troski, św. Pawła – Apostoła narodów, oraz św. Wojciecha – Patrona Ojczyzny. Spełnia ono funkcję pomocniczą wobec Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, tworząc razem z nimi jedną duchową rodzinę w apostolskiej misji głoszenia orędzia Matki Bożej Płaczącej. Siedzibą Apostolstwa jest Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

Materiały formacyjne

Więcej materiałów formacyjnych

La Salette

Najświętsza Maryja Panna objawiła się na górze La Salette, położonej w wysokich Alpach południowo-wschodniej Francji. Świadkami tego cudu były proste, wiejskie dzieci: piętnastoletnia Melania Calvat – Mathieu i jedenastoletni Maksymin Giraud.
Był piękny sobotni dzień, 19 września 1846 roku. Dzieci pasły krowy na wysokim płaskowzgórzu wznoszącym się w granicach gminy La Salette.

Więcej o La Salette

Wydarzenia

Więcej wydarzeń

Świadectwa

Więcej świadectw

Wizerunki Matki Bożej Saletyńskiej

Bądźmy w kontakcie

Twoje dane będą przechowywane w Sekretariacie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, wykorzystane jedynie do celów statutowych ARS-u i nie zostaną przekazane innym podmiotom.

38-220 Dębowiec 55
+48 514 454 159
ars.debowiec@wp.pl